ข่าวสารของโรงเรียน

ประกาศรหัสนักเรียน
กดเพื่อดูรหัสเเละรายชื่อนักเรียน <br> <p>ทยานเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยสถิติที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ ด้วยชุดทีมงานระดับประเทศ แต่ดูแลใส่ใจเหมื่อนคนในครอบครัว ยืนยันได้อย่างดีว่า ทุกๆคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวของเราจะมีอนาคตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมแบบ 100%</p> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/25/wvzPcu.jpg"></br> <p>ทยานเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยสถิติที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ ด้วยชุดทีมงานระดับประเทศ แต่ดูแลใส่ใจเหมื่อนคนในครอบครัว ยืนยันได้อย่างดีว่า ทุกๆคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวของเราจะมีอนาคตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมแบบ 100%</p> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/25/wvzPcu.jpg"></br> <p>ทยานเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยสถิติที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ ด้วยชุดทีมงานระดับประเทศ แต่ดูแลใส่ใจเหมื่อนคนในครอบครัว ยืนยันได้อย่างดีว่า ทุกๆคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวของเราจะมีอนาคตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมแบบ 100%</p> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/25/wvzPcu.jpg"></br> <p>ทยานเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยสถิติที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ ด้วยชุดทีมงานระดับประเทศ แต่ดูแลใส่ใจเหมื่อนคนในครอบครัว ยืนยันได้อย่างดีว่า ทุกๆคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวของเราจะมีอนาคตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมแบบ 100%</p> <img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/25/wvzPcu.jpg"></br>